Monthly Archives: Grudzień 2016

Anna Kiełczewska: Recenzja książki Jiřiego Roberta Picka „Towarzystwo opieki nad zwierzętami”

Jiři Robert Pick, Towarzystwo opieki nad zwierzętami (humorystyczna – jeśli to możliwe – opowieść z getta w Terezinie), z języka czeskiego przełożyła Zofia Tarajło-Lipowska, Wydawnictwo Lech i Czech, Katowice 2015. Jest to książka po części autobiograficzna. Jej autor, Jiři Robert Pick, jako młody chłopak spędził kilka lat w getcie w Terezinie. Fikcja literacka, w jaką […]